KASQUAI LØPER

84 X 308   kr  14.500.-

kr.  7.250.-

 

 

OSAKA 1338, ren ull

150 x 204  kr 13.350.-.-

kr  6.750.-

110 x 163  kr18.700

kr.  8.900.-

 

SOLGT!

SOLGT!!  454 x 73  kr  6.900.-

kr.  3.450.-

 

360 x 122  kr 18.700.-

kr.  9.350.-

278 x 142  kr  14.500.-

kr.  7.250.-

Morsom marokkansk "fillerye"

237 x 110  kr 5.900.-

kr.  2.900.-

Kasquli 197 x  80  kr 14.500.-

kr.  7.000.-

Ikat 180 x 120  kr 14.800.-

kr.  7.400.-

NEPAL 116 x  80  kr 4.900

kr.  2.450.-

 

Sofreh 153 x 153  kr14.900.-

kr.  6.900.-

Old Goltogh 138 x 181       kr 36.000.-

kr.  25.200.-